Grajewo, 01.06.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lograjewo.pl
Grajewo: Wymiana stolarki drzwiowej i opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych i na korytarzach w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie.
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie - plik pdf

 

 

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com