W dniu 9 lutego 2015 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się spotkanie dyrektorów 10 najlepszych liceów i 10 najlepszych techników województwa podlaskiego według ogłoszonego przez tygodnik „Perspektywy” Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. W roli gospodarza wystąpiła Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty, a gościem honorowym był Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski.

W spotkaniu tym wziął udział Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie Grzegorz Curyło, który z rąk Pani Wicekurator oraz Pana Wojewody otrzymał gratulacje i pamiątkowy grawerton „Za wysokie osiągniecie edukacyjne uczniów oraz zajęcie przez szkołę w Ran-kingu Szkół Ponadgimnazjalnych 10. miejsca wśród liceów ogólno-kształcących województwa podlaskiego”.

Pani Wicekurator wyraziła ogromne zadowolenie, że wśród 10 najlepszych szkół znalazły się szkoły z mniejszych ośrodków miejskich, takich jak Grajewo.


stypendysci

"Per aspera ad astra"

(Przez trudy do gwiazd)

Drodzy uczniowie klas III gimnazjum

18 marca 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, w związku z tym polecam Waszej uwadze ofertę  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Za wyborem naszej szkoły przemawia to, że:

  • stawiamy na wysoki poziom nauczania - wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych Nowej Matury dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych, a  w naszej szkole są one od wielu lat na bardzo wysokim poziomie. Dotychczasowe wyniki matur, lokujące naszych absolwentów na poziomie powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, świadczą  o trwałym sukcesie dydaktycznym. Jego konsekwencją jest to, że absolwenci grajewskiego liceum z powodzeniem studiują na wielu renomowanych publicznych wyższych uczelniach. Posiadamy doświadczoną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną, wyspecjalizowaną w skutecznym przygotowaniu do egzaminu maturalnego - 30 nauczycieli ma uprawnienia egzaminatora Nowej Matury;
  • jesteśmy szkołą efektywną - wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej -EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole, a pod tym względem nie odbiegamy od najlepszych liceów białostockich, łomżyńskich czy ełckich (stosowną analizę i możliwość tworzenia różnych porównań znajdziecie na stronie:www.matura.ewd.edu.pl, natomiast na naszej stronie internetowej znajdziecie przykładową analizę wyników maturalnych z lat 2010-2012; podkreślić należy, że jest ona wynikiem prac zespołu zewnętrznych ewaluatorów, a nie wytworem ocenianej szkoły);
  • jesteśmy szkołą przyjazną – ocenę tę opieram na wynikach wielu ankiet, które obejmują wszystkich uczniów; wysoko oceniany jest m.in. funkcjonujący w naszej szkole od ponad dziesięciu lat punktowy system oceniania, który jasno określając kryteria oceniania, pozwala  uniknąć wielu nieporozumień oraz mobilizuje nauczycieli i uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy; pomimo tego, że jesteśmy szkołą bardzo otwartą, udaje nam się doprowadzić prawie wszystkich naszych uczniów do sukcesu maturalnego; 
  • wspieramy indywidualny rozwój ucznia poprzez stworzenie szerokiej oferty przedmiotów maturalnych realizowanych na poziomie rozszerzonym (zdawanie matury na poziomie rozszerzonym zwielokrotnia szansę dostania się na wymarzone studia), dużą swobodę w wyborze języka obcego, organizowanego w klasach lub grupach międzyoddziałowych na kilku poziomach; jesteśmy ogólnopolskim liderem sportów obronnych – aktywnie działa koło strzeleckie; współpracujemy z wyższymi uczelniami (wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku zrealizowaliśmy w ostatnim czasie kilka dużych projektów, które umożliwiły naszym uczniom udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach, zwłaszcza z matematyki);
  • zapewniamy dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, socjalnej i sportowej. Zapraszam do złożenia dokumentów w naszej szkole (początek rekrutacji od 18.03.2013 r.)

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
mgr Grzegorz Robert Curyło

 

 ·  Dobra Szkoła ·  Podanie do LO · Terminy ·   Prezentacja szkoły ·

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com