Wizyta Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego
     W środę 13 listopada 2013 r. naszą szkołę odwiedził niecodzienny gość. Tego dnia z wizytą duszpasterską przybył do nas ks. bp. Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński. Spotkania w szkołach położonych na terenie Parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie były jakby dopełnieniem wiosennej wizytacji parafii.

      Ksiądz biskup spotkał się ze społecznością naszej szkoły w sali gimnastycznej. Pan dyrektor Grzegorz Curyło powitał zacnego gościa i towarzyszących mu kapłanów. Następnie wszyscy obejrzeli przejmujący spektakl „Mam biało-czerwone serce” przygotowany z okazji Święta Niepodległości przez grupę uczniów pod kierunkiem pani Barbary Aleksandrowicz i Anny Łaguny.
      W swoim przemówieniu ksiądz biskuppodziękował za powitanie i wspaniałą inscenizację, wyraził również wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie, jakie wkładają w kształtowanie młodego pokolenia. Uczniów zachęcił, by wykorzystując swoje talenty poszukiwali mądrości i prawdy.
      Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie modlitwę, po której ks. biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Uczniowie wręczając kwiaty podziękowali księdzu biskupowi za obecność, dobre słowa, ale przede wszystkim za stałą troskę i zainteresowanie sprawami szkoły – uczniów i nauczycieli - w naszej diecezji.
      Po zakończeniu oficjalnej części wizyty, ks. biskup spotkał się z dyrekcją i pracownikami szkoły w jednej z sal lekcyjnych na małym poczęstunku i rozmowie o nadziejach i problemach współczesnego szkolnictwa.

Takie, między innymi, życzenia skierowaliśmy do opuszczających naszą szkołę absolwentów. Uroczystość pożegnalna odbyła się 27 maja 2013 r. i była okazją do podsumowania oraz nagrodzenia ich żmudnej trzyletniej pracy. Za najlepsze wyniki w nauce (śr. pow. 4,75) 12 absolwentów uhonorowanych zostało statuetką Laur Kopernika i złożyło wpis do księgi pamiątkowej.  Ponadto, dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów nagrodzili łącznie 51 uczniów w 11 kategoriach m.in. za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, wrażliwość artystyczną i twórczy udział w wieczorku poetyckim i spektaklach teatralnych, oprawę wokalno – muzyczną Dni Języków Obcych, osiągnięcia sportowe, czy reprezentowanie szkoły w składzie pocztu sztandarowego. 
Nie zabrakło też ciepłych słów skierowanych przez Starostę Grajewskiego Pana Jarosława Augustowskiego oraz Przewodniczącą Szkolnej Rady Rodziców Panią Urszulę Mazurek do wszystkich nauczycieli w podziękowaniu za poświęcenie i staranne kreowanie w młodych ludziach postawy człowieka odpowiedzialnego i świadomego.
Tradycją naszego liceum stało się nagradzanie Laurem Kopernika osób, które w szczególny sposób wspierają działalność tej placówki. W tym roku Laur Kopernika w kategorii „ Przyjaciel Szkoły” otrzymali: Pan Bogdan Dyjuk – dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacji, Pani Joanna Michałowska – wicedyrektor Augustowskiego Centrum Edukacji, Pani Bożenna Zakrzewska – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Waldemar Remfeld – członek Zarządu Rady Powiatu Grajewskiego, Pan Krzysztof Waszkiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie, Pan dr  Tomasz Dudziński – dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, przy dźwiękach refleksyjnej muzyki przeplatanej poezją. Niewątpliwym zaskoczeniem dla wszystkich zgromadzonych był występ solistek z klasy III c, które specjalnie na tę okazję przygotowały własne aranżacje znanych utworów muzycznych. Co więcej, z łezką w oku obejrzeliśmy przepięknie odtańczonego walca, którego odchodzący wychowankowie, wraz z bukietem kwiatów i podziękowaniami, zadedykowali swoim nauczycielom.
O przygotowanie tegorocznej uroczystości zadbały panie Anna Opara – wychowawczyni klasy III c i Ewa Krajwska -  wychowawczyni klasy IIe.

Galeria I

Galeria II

 

      W Dniu Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej Pani Magdalenie Kazberuk, Panu Ireneuszowi Chojnowskiemu i Panu Tomaszowi Kindeusz – pedagogom naszej szkoły.

 

 

 

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com