W minionym tygodniu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie kolejny raz mieli możliwość uczestniczenia w ogólnopolskim programie ,,Młodzi głosują”. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia na szczeblu centralnym jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego kulminacją jest symulacja wyborów parlamentarnych w szkołach. Od 1995 roku w roli organizatorów wystąpiło około 50 tys. uczniów i uczennic. W wyborach przez nich przygotowanych wzięło udział już ponad trzy miliony uczniów i uczennic. W tym roku do programu zgłosiło się 1558 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to jest w całości organizowane przez ponad cztery tysiące uczniów zaangażowanych w projekt. Jest to program edukacji wyborczej, który zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i dokonywania świadomego wyboru przy urnie. ,,Młodzi głosują” to poza tym działanie w grupie, praca projektowa, ćwiczenie umiejętności organizacyjnych.


Brak zainteresowania życiem publicznym, apatia, bierność, fatalizm, niska frekwencja w wyborach , to - jak mówi szkolny koordynator programu Stanisław Adam Doliwa – problemy często dotyczące znacznej części młodzieży. Program ,,Młodzi głosują” pokazuje, że większość z nich chce i potrafi być aktywnymi oraz świadomymi obywatelami. Jest on narzędziem wyrabiania nawyku głosowania i może dzięki temu przyczynić się do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, a co za tym idzie zwiększenia frekwencji. Aby nie zostać biernym dorosłym, trzeba doświadczyć własnej aktywności obywatelskiej już w młodości. Głos oddany do szkolnej urny przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla państwa. Wyniki wyborów powinny skłonić do głębokiej refleksji elity polityczne naszego państwa.


Biorę udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ uważam, że każdy dorosły człowiek powinien brać udział w tym świecie demokracji, jakim są wybory. Gdy będę  dorosła, świadomie chcę uczestniczyć wyborach. Interesuję się życiem politycznym w Polsce i świecie. Dostrzegam niską frekwencję wyborczą i chcę w dorosłym życiu uczestniczyć w procesie jej zwiększania – mówi Weronika, uczennica klasy II D - poza tym to również ciekawa lekcja wiedzy o społeczeństwie.

Wyniki ogólnopolskie ,,Młodzi głosują’’ zostały opublikowane 26 października.


Organizatorzy

Plik jpg - CZEKAJ... 

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie realizowanym przez STOWARZYSZENIE TALENT na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zajęcia będą odbywały się w 4 soboty po 4 godziny. Razem 16 godzin zajęć z zakresu algorytmów i programowania w języku C++.

Plan zajęć:
17.10.2015, 9:00-13:00
24.10.2015, 9:00-13:00
07.11.2015, 9:00-13:00
14.11.2015, 9:00-13:00

UWAGA: Liczba uczestników ograniczona!!!

Więcej informacji można uzyskać w sali 113 lub

          Dnia 2 marca przedstawiciel straży pożarnej i ratownik medyczny pan Tomasz Siejda, został wezwany do naszej szkoły w trybie natychmiastowym. Zgłoszenia dokonała pani Katarzyna Moszczyńska, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Powodem wezwania nie był jednak pożar mienia, płonęły umysły uczniów żądnych wiedzy. Wizyta pana Siejdy była dla nich ratunkiem, gdyż uzupełniała posiadane przez nich wiadomości z zakresu pożarnictwa oraz pierwszej pomocy. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas pierwszych, w których to odbywają się zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa. Młodzież miała okazję przybliżyć sobie algorytm postępowania w razie pożaru, a także algorytm postępowania na miejscu wypadku. Spotkanie nie miało wyłącznie formy wykładu. Uczniowie zadawali też liczne pytania, na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Szczególnie ciekawe okazały się ćwiczenia na fantomie z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO 30:2), które wykonać mógł każdy z uczniów. Poza uśmiechem na twarzach , uczniowie wynieśli z zajęć spory bagaż wiedzy, co było głównym celem zorganizowanego spotkania

Katarzyna Moszczyńska

szp2014

Z inicjatywy zespołu historyków 20.11.2014r. odbyła się w naszej szkole konferencja: „ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO W 1918 ROKU”, w ramach przedsięwzięć upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Złożyły się na nią trzy wystąpienia:
*  „Listopad 1918 roku – wymiar ogólnopolski” – prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz (pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży).
* „Listopad 1918 roku – wymiar lokalny” – dr Tomasz Dudziński (dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej).
* „Podsumowanie projektu IPN Monte Cassino 1944-2014) – Julita Jakubowska i Ewelina Supińska (uczennice Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie).

Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz młodzieży, która poprzez udział w konferencji wzbogaciła wiedzę na temat początków II Rzeczypospolitej. Instytucjonalnie składamy podziękowanie białostockiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej oraz Grajewskiej Izbie Historycznej – niezawodnym sojusznikom w wychowaniu młodego pokolenia w duchu patriotycznym.

Zespół nauczycieli historii
(autor zdjęć-P. Ireneusz Chojnowski)

W minionym tygodniu gościem naszej szkoły była 23 – letnia Negin Attaran, studentka prawa z Iranu, która przyjechała do nas w ramach współpracy z organizacją AIESEC.
W trakcie spotkań z młodzieżą  Negin przybliżyła kulturę i obyczaje swojego kraju, ucząc tym samym zrozumienia ponad podziałami. Dla uczniów była to niezwykła okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, gdyż wszystkie wykłady odbywały się w języku angielskim. Zwieńczeniem całego projektu było opracowanie plakatu, promującego symbole charakterystyczne dla kultur Polski i Iranu. W realizacji tego zadania Negin wspierały uczennice klasy II c Paulina Poracka i Patrycja Ptak. Swoistą formą podziękowania za całotygodniowy pobyt był zestaw upominków reklamowych promujących nasza szkołę oraz miasto.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia bardzo serdecznie dziękuję.


Ewa Krajewska

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com